Φαρμακοτρίφτες

Σήμερα ανακάλυψα πως λένε οι γιατροί τους πωλητές των φαρμακευτικών εταιρειών: «Φαρμακοτρίφτες».

Leave A Comment