Οσμή αιρέσεως

Photo by Robert Olson http://www.flickr.com/photos/frozen-in-flight/

Black Swan by Robert Olson, on Flickr

«Αίρεση σημαίνει εκλογή, επιλογή και προτίμηση ενός μέρους της αλήθειας, εις βάρος της ολόκληρης αλήθειας, της καθολικής αλήθειας. Η αίρεση είναι το αντίθετο της καθολικότητας. Οι αιρετικοί απολυτοποιούν μια μόνο πτυχή της βιωματικής βεβαιότητας [...] και έτσι σχετικοποιούν αναπόφευκτα όλες τις άλλες. Η διαδικασία αυτή της απολυτοποίησης είναι πάντοτε διανοητική …» [Χρήστος Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, Εκδόσεις Δόμος, 1983]

Βρέθηκα λοιπόν μάρτυρας θρησκευτικής διαμάχης με θέμα τη θέση της γυναίκας στην εκκλησία. Οι μεν έλεγαν πως οι γυναίκες δε πρέπει να διδάσκουν το λόγο του Θεού. Οι δε υποστήριζαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και οι δύο αντιμαχόμενες ομάδες στήριζαν τις απόψεις τους σε βιβλικές αναφορές. Ήταν μάλιστα τόσο έντονη η διαμάχη ώστε να απειλήσει σχέσεις προσωπικές.

Πρόκειται, βεβαίως, για περίπτωση πρωτοφανούς ηλιθιότητος. Οι αποστειρωμένοι από την πραγματικότητα θεολόγοι ζουν σε άλλη διάσταση ακολουθώντας το λαμπρό παράδειγμα των θλιβερών πολιτικών μας. Ωστόσο, αξίζει να σπαταλήσω λίγη φαιά ουσία, έστω και μόνο για να ευθυμήσω, να ξεφύγω από την καθημερινότητα.

Στα μαθηματικά υπάρχει η έννοια του αντιπαραδείγματος. Προτείνει κάποιος μια θεωρία. Αν προκύψει αντιπαράδειγμα η θεωρία καταρίπτεται. Κάποιος, για παράδειγμα, ισχυρίζεται πως όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί. Αν παρουσιαστεί μαύρος κύκνος ο ισχυρισμός καταρίπτεται.

Στη φιλοσοφία το αντιπαράδειγμα είναι το βίωμα.

Δεν υπάρχει ανώτερη και κατώτερη αλήθεια, αλήθεια που μπορούν να διδάξουν οι γυναίκες και αλήθεια που δε μπορούν. Η αλήθεια είναι μία και δε διαχωρίζεται. Οφείλω να την αναγνωρίσω και να τη δεχτώ είτε προέρχεται από μικρό παιδί γένους θηλυκού, είτε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε ενόραση καθώς πάω στην Τήνο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις μια αίρεση. Αίρεση είναι όταν το ιδεολόγημα αντιτίθεται στο βίωμα.

Comments
No Responses to “Οσμή αιρέσεως”
  1. Fil says:

    Oreo re..

Leave A Comment