Ταμάμ.

31
“Ταμάμ” λένε οι Πόντιοι όταν θέλουν να πούνε “σύμφωνοι”, και η γνωστή λέξη “τάμα” αυτό βέβαια εννοεί, την “Συμφωνία” που έγινε μεταξύ δύο προσώπων. Στο 316.gr “ψοφάμε για θεολογία” και αυτό είναι γεγονός, έτσι σχετικά με το θέμα της “τίμιας συμφωνίας” αξίζει μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο των Βασιλέων Α’, για τον Ηλία τον προφήτη.

Σε δυο γραμμές και πολύ σχηματικά η αφήγηση : Ο προφήτης Ηλίας καλεί τον λαό Ισραήλ να συναχτεί, καλεί επίσης και όλους τους παγανιστές προφήτες που έχουν αποπλανήσει τον λαό Ισραήλ. Και καθώς προσέρχονται οι τετρακόσιοι προφήτες του Βάαλ στήνουνε δύο βωμούς με θυσίες. Οι προφήτες του Βάαλ προσεύχονται να πέσει φωτιά από τον ουρανό στον βωμό τους αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο δούλος του Θεού Ηλίας προσεύχεται πέφτει φωτιά και καίει το βωμό και τα πάντα γύρω του. Κατόπιν οι Ισραηλίτες πιάνουν τους ηττημένους προφήτες και ο Ηλίας ο προφήτης τους σκοτώνει όλους με μαχαίρι έναν προς έναν… (Βασιλέων Α’ κεφ.18).

Εδώ να σημειώσουμε ότι στην Παλαιά διαθήκη η θυσία του ζώου σχετιζόταν με την “Διαθήκη-Συμφωνία” του Θεού προς τον λαό του Ισραήλ. Κάθε θυσία που ανέβαινε ψηλά, έδειχνε την πιστότητα του εκάστοτε Ισραηλίτη στη Συμφωνία-Διαθήκη (δηλαδή τον Μωσαϊκό νόμο). Σε κάποιες περιπτώσεις1 και στην αφήγηση του Προφήτη Ηλία, βλέπουμε τους ανθρώπους να ετοιμάζουν τον βωμό αλλά την τελική φωτιά του «Ολοκαυτώματος» του ζώου να την δίνει ο ίδιος ο Θεός!

Στις θαυμαστές αυτές περιπτώσεις η Συμφωνία-Διαθήκη επικυρώνεται δυναμικά από τον Θεό προς τον Ισραηλίτη, ώστε δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας στον μέτοχο της συμφωνίας. Δεν είναι μια νοητή συμφωνία αλλά μάλλον μια έντονα βιωματική εμπειρία. Ο προφήτης Ηλίας και το θαύμα μπροστά σε όλο το λαό είναι ένα «σημείο»2, το ουσιαστικό της αφήγησης δεν είναι ότι «πέφτει φωτιά από τον ουρανό», αλλά ότι επικυρώνεται ως Υπαρκτή η διαθήκη-συμφωνία του Θεού προς τον λαό του Ισραήλ. Ο ίδιος ο Θεός καλεί ξανά τον λαό του Ισραήλ σε Διαθήκη-Συμφωνία και καθώς πέφτει η φωτιά από τον ουρανό και καίει τα πάντα υπενθυμίζει στο λαό Του, ότι η Συμφωνία Του, από τη μεριά Του, είναι ακόμα σε ισχύ, είναι πάντα παρούσα, ισχυρή, δεν κλονίζεται…είναι φλογερή.

Η Νέα Διαθήκη

Στην Καινή Διαθήκη ως θυσία βλέπουμε την σταύρωση του Ιησού3. Τη Νέα Διαθήκη επικυρώνει ο ίδιος ο Ιησούς με τον εκούσιο θάνατό του. Η Νέα Διαθήκη λοιπόν (“Νέα” επέμενε να την λέει…ο “μαλλιαρός” Αλέξανδρος Πάλλης!) παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά την Κυριακή στην εκκλησία, το σφαγμένο ζώο είναι το Κρασί και το Ψωμί, είναι το αίμα και το σώμα του θυσιασμένου Ιησού Χριστού που ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας…

Και εάν στον προφήτη Ηλία πέφτει “φωτιά από τον ουρανό” για να φανερωθεί η φλεγόμενη πρόταση της αγάπης του Θεού προς τον λαό του, η σταύρωση του Ιησού είναι μια εικόνα απείρως ισχυρότερη… διότι ο Θεός καλεί σε Νέα Συμφωνία τον πιστό, με έναν όρκο που γράφεται με το δικό του αίμα. Είναι ένας όρκος αγάπης, γαμήλιος.

“Ο Θεός πεθαίνει” από αγάπη, ζητώντας από τον πιστό να “πεθάνει για αυτόν” και να ζήσει με νεκρωμένο το εγώ του σύμφωνα με τη Νέα Διαθήκη. Είναι όρκος ερωτικός η Θεία Ευχαριστία, ορκίζεται ο πιστός την πίστη του στον “γάμο”.   -Δέχεσαι; -Δέχομαι… απαντάει ο πιστός.

Κάπως έτσι λαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία οι χριστιανοί και τα χριστιανόπαιδα. Μια “τίμια συμφωνία”, σφραγισμένη με αίμα. Ο Ιησούς είναι “συγγενής” με τον πιστό, κοινωνούν το ίδιο αίμα και όλοι οι χριστιανοί και τα χριστιανόπαιδα είναι συγγενείς. Ο Ιησούς ανέφερε: “στον πατέρα μου και πατέρα σας”- και άλλη μία αναφορά ”πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών”4 , στα εδάφια αυτά οι θεολόγοι δείχνουν την μεγάλη αυτή αλήθεια των Ευαγγελίων, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται ως αδελφός όλων των πιστών.

Οι όρκοι της αγάπης στη Θεία Ευχαριστία είναι μια φλεγόμενη ερωτική πρόσκληση για μια σχέση πιο ισχυρή από τον θάνατο5, καλεί όλους τους Χριστιανούς να λάβουν μέρος στον “γάμο”, το μέγα αυτό μυστήριο που τελείται την Κυριακή.

Αγαπάς τον Χριστό;
Διαβάζεις κάθε μέρα το Ευαγγέλιο για να ξέρεις τι λέει;
Αγαπάς τον διπλανό σου συνάνθρωπο; Ιουδαίο και Σαμαρείτη;…

…τα άλλα όλα θα ακολουθήσουν…

.

.

.

Σημειώσεις

1 Η παρέμβαση του Θεού με “φωτιά που πέφτει από τον ουρανό”, λαμβάνει χώρα και στην αφήγηση του Πατέρα της πίστης Αβραάμ, στον Κριτή Γεδεών και στον βασιλιά Σολομόντα με το ίδιο νόημα.

2 Ως σημεία και όχι ως θαύματα αναφέρονται στο Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο τα θαύματα του Ιησού.

3 Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως ο αμνός της θυσίας :
Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο κεφ.1:29: …ίδε ο αμνός του θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.
Αποκάλυψη κεφ.5: 12 : ..άξιον εστίν το αρνίον το εσφαγμένον..

4 – Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο κεφ.20:17 : αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών…
- Προς Ρωμαίους επιστολή κεφ.8:29: ...συμμόρφους της εικόνος του υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς…
- Προς Εβραίους επιστολή κεφ. 2:11-12 : ..ο τε γαρ αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δι’ ήν αιτίαν ούκ επαισχύνεται αδελφούς αυτούς καλείν λέγων, απαγγελώ το όνομά σου τοις αδελφοίς μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σε.

5 Άσμα Ασμάτων 8:6 :

Θες με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου,

ως σφραγίδα επί τον βραχίονά σου,

ότι κραταιά ως θάνατος αγάπη  

Leave A Comment